CÂY ỔI SIM

300.000

  • Hương vị thơm ngon, dễ trồng, dễ chăm
  • Cây ưa nắng, không kén đất, khí hậu
  • Năng suất cao
Danh mục: