Lộc Vừng Bonsai

500.000

? Cây Bonsai trang trí bàn tra, sân vườn…
? Cây bung lộc đẹp
? Làm quà tặng đem lại nhiều may mắn, tài lộc